Cliftonville Primary School & Pre-School

Primary Cliftonville Primary & Pre-School, Northumberland Avenue CT9 3LY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,480 337 £1,180 n/a -12%
Y llynedd 178,000 29,900 £47,200 £8,210 -12%
Trydan data: 1 Medi 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 19 kW yn y gaeaf i 6.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £8,500 yn flynyddol.
180,000 kWh oedd y defnydd trydan dros y y llynedd. Mae hyn yn dda - Daliwch ati! Mae ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion yn defnyddio210,000 kWh. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,500 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£6,700 3,300 kg CO2
£23,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023

Cliftonville Primary School & Pre-School Staff

Cliftonville Primary School & Pre-School Pupils