Clutton Primary School

Primary Station Road, Clutton BS39 5RA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 600 122 £89.90 n/a +16%
Y llynedd Data ar gael o Hyd 2023
Trydan data: 28 Hyd 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£330 380 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£670 730 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Iau 20fed Ebr 2023

Clutton Primary School Pupils