Comberton Village College

Secondary West Street CB23 7DU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 17,600 2,910 £2,650 n/a +6.5%
Y llynedd 1,610,000 247,000 £242,000 £175,000 n/a
Trydan data: 1 Ion 2022 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£43,000 50,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£170,000 190,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£170,000 180,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£53,000 58,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Amnewidiwyd boeler yr ysgol

Iau 23ain Chwe 2023

Disodlwyd boeler nwy gyda phwmp gwres ffynhonnell aer

Iau 23ain Chwe 2023

Cyflwynwyd system wobrwyo effeithlonrwydd ynni

Mer 1af Chwe 2023
2023
6 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Llun 30ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cyflwyno system wobrwyo effeithlonrwydd ynni

Llun 30ain Ion 2023

Dechreuwyd ymgyrch diffodd ysgol gyfan

Llun 30ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 27ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 27ain Ion 2023

Trafodwyd effeithlonrwydd ynni gan llywodraethwyr yr ysgol

Llun 23ain Ion 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Lleisiau Newid - archwilio gweledigaeth a gwerthoedd gweithredwyr hinsawdd fel rhan o COP27

Llun 21ain Tach 2022

Comberton Village College Pupils