County High School - Oliver Road Campus

Middle Oliver Road, Bury St Edmunds IP33 3JB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,400 232 £360 n/a -3.6%
Y llynedd 109,000 18,100 £16,400 £10,800 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,650 557 £79.50 n/a +5.1%
Y llynedd 286,000 60,000 £8,570 dim -9.2%
Trydan data: 31 Maw 2019 - 28 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 6.1 kW yn y gaeaf i 3.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £650 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £87 ac wedi cynhyrchu 270 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,400 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,900 9,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,300 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£330 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,600 4,600 kg CO2
£30,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

County High School - Oliver Road Campus Staff

County High School - Oliver Road Campus Pupils