Cravenwood Primary Academy

Primary Cravenwood Academy, Cravenwood Road, Crumpsall, Manchester M8 5AE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,400 492 £483 n/a +17%
Y llynedd 130,000 22,200 £26,200 £9,270 -15%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,060 642 £232 n/a +114%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 12 Ebr 2023 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 5.4% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 980 kWh o gymharu â930 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 17%, gan gostio £71 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,200 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,300 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,300 7,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,900 2,700 kg CO2
£20,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023

Cravenwood Primary Academy Pupils