Cyfarthfa High School

Secondary Cyfarthfa High School CF470LS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,210 526 £2,520 n/a +3.3%
Y llynedd 285,000 42,100 £73,000 £22,000 -3.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,300 274 £120 n/a +5.4%
Y llynedd 654,000 137,000 £24,900 dim -8.5%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 1 Mai 2019 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £110 ac wedi cynhyrchu 200 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3.3%, gan gostio £86 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£12,000 26,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£11,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£17,000 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£34,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£34,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Cyfarthfa High School Pupils