Derby College Ilkeston Campus

Secondary Ilkeston Campus, 2 Pimlico, Ilkeston DE7 5JS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,280 427 £1,500 n/a -10%
Y llynedd 249,000 34,900 £72,400 £60,200 -3.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,920 404 £214 n/a +8.4%
Y llynedd 148,000 31,200 £16,500 dim n/a
Trydan data: 1 Hyd 2019 - 27 Medi 2023. Nwy data: 1 Hyd 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 15.9C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £290.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £480 ac wedi cynhyrchu 360 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£15,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£60,000 35,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£36,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,800 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£320 1,200 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Derby College Ilkeston Campus Staff

Derby College Ilkeston Campus Pupils