Spinney Hill Primary School

Primary Ventnor Street, Leicester LE5 5EZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,530 247 £380 n/a +8.0%
Y llynedd 128,000 21,200 £19,200 £840 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf 587 123 £17.60 n/a +22%
Y llynedd Data ar gael o Mai 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Nwy data: 27 Mai 2023 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 8%, gan gostio £28 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 7.6 kW yn y gaeaf i 3.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,300 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,500 4,100 kg CO2
£29,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Diffodd dros y gaeaf

Mer 14eg Rhag 2022
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 29ain Medi 2022

Spinney Hill Primary School Staff

Spinney Hill Primary School Pupils