Rosecliffe Spencer Academy

Primary 73 Rose Way, Edwalton, Nottingham, Nottinghamshire NG12 4JE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,770 177 £266 n/a -1.9%
Y llynedd 76,500 12,600 £11,500 £5,090 -47%
Trydan data: 25 Gorff 2020 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 16% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,100 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 310 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £47 ac wedi cynhyrchu 52 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£840 940 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,100 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,200 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,000 2,300 kg CO2
£18,000 Dysgu rhagor

Rosecliffe Spencer Academy Pupils