Derby College Joseph Wright Centre

Secondary Joseph Wright Centre, Cathedral Road, Derby DE1 3PA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 19,200 1,840 £4,510 n/a +1.2%
Y llynedd Data ar gael o Gwe 06 Hyd 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 15,900 3,350 £1,770 n/a +44%
Y llynedd 878,000 184,000 £97,300 £15,100 -2.2%
Trydan data: 6 Hyd 2022 - 27 Medi 2023. Nwy data: 25 Ion 2020 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 3,000 kWh o nwy gan gostio £330. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  24% sy'n costio£350 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£6,200 23,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£20,000 38,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,300 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£120,000 46,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£14,000 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Derby College Joseph Wright Centre Staff

Derby College Joseph Wright Centre Pupils