Derby College The Roundhouse

Secondary The Roundhouse, Roundhouse Road, Pride Park DE24 8JE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 36,300 3,610 £10,600 n/a -0.4%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 21,000 4,400 £2,330 n/a 150%
Y llynedd 2,140,000 450,000 £237,000 dim +4.8%
Trydan data: 26 Rhag 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 30 Ion 2020 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 3,700 kWh o nwy gan gostio £410. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  100% sy'n costio£1,200 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£9,500 36,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£36,000 42,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£350,000 130,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£46,000 87,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£21,000 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Derby College The Roundhouse Staff

Derby College The Roundhouse Pupils