Derby Moor Spencer Academy

Secondary Moorway Lane, Littleover, Derby, Derbyshire DE23 2FS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,800 1,230 £1,920 n/a +4.6%
Y llynedd 644,000 105,000 £96,600 £39,200 -9.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,940 1,250 £178 n/a +17%
Y llynedd 844,000 177,000 £25,300 dim -14%
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 26 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 54 kW yn y gaeaf i 29 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,800 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 900 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £73 ac wedi cynhyrchu 170 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,500 32,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£39,000 44,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,700 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£15,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£22,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Derby Moor Spencer Academy Pupils