Glemsford Primary Academy

Primary Lion Road, Glemsford CO10 7RF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 778 163 £23.40 n/a -33%
Y llynedd 161,000 33,800 £4,830 £1,590 +7.7%
Trydan data: 9 Ion 2023 - 1 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 690 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £21 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,900 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£900 6,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£45 630 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,700 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£330 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Glemsford Primary Academy Pupils