Harris Academy and Primary Academy Chafford Hundred

Secondary Mayflower Road, Chafford Hundred, Grays, Essex RM16 6SA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 13,400 1,320 £2,010 n/a +2.1%
Y llynedd 646,000 107,000 £96,900 £24,600 -9.1%
Trydan data: 13 Mai 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 47 kW yn y gaeaf i 29 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £9,600 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2.1%, gan gostio £41 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£15,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£25,000 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£17,000 20,000 kg CO2
£110,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Harris Academy and Primary Academy Chafford Hundred Staff

Harris Academy and Primary Academy Chafford Hundred Pupils