Harris Academy Greenwich

Secondary Middle Park Avenue, Eltham, London SE9 5EQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,450 796 £1,270 n/a -4.6%
Y llynedd 413,000 63,100 £62,000 £14,000 +25%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 41 kW yn y gaeaf i 27 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £800 yn flynyddol.
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 84,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£14,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£14,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Academy Greenwich Pupils