Harris Academy Orpington

Secondary Tintagel Road, Orpington, Kent, BR5 4LG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,980 715 £1,200 n/a -1.2%
Y llynedd 436,000 63,500 £65,400 £44,000 -13%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 51 kW yn y gaeaf i 23 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,500 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 790 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £100 ac wedi cynhyrchu 100 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£7,400 8,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£44,000 49,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£30,000 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£15,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Academy Orpington Pupils