Harris City Academy Crystal Palace

Secondary Maberley Road, Upper Norwood, London SE19 2JH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 12,400 1,250 £1,860 n/a -2.5%
Y llynedd 630,000 103,000 £94,500 £51,000 -9.2%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 52 kW yn y gaeaf i 31 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £11,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 490 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £74 ac wedi cynhyrchu 81 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,600 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£51,000 56,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£32,000 36,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£19,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£17,000 20,000 kg CO2
£100,000 Dysgu rhagor

Harris City Academy Crystal Palace Staff

Harris City Academy Crystal Palace Pupils