Harris Garrard Academy

Mixed primary and secondary Yarnton Way, Thamesmead, Erith, Kent DA18 4DW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 24,000 1,740 £3,600 n/a +13%
Y llynedd 1,200,000 127,000 £180,000 £149,000 -3.9%
Trydan data: 29 Ebr 2021 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 13%, gan gostio £430 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £150 ac wedi cynhyrchu 110 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£44,000 49,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£150,000 160,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£83,000 92,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£37,000 40,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Garrard Academy Pupils