Harris Invictus Academy Croydon

Secondary 88 London Road, Croydon CR0 2TB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,230 922 £1,380 n/a -5.4%
Y llynedd 428,000 69,700 £64,300 £28,000 -11%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 14% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £4,300 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 400 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £61 ac wedi cynhyrchu 66 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£28,000 31,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£13,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£14,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£14,000 16,000 kg CO2
£87,000 Dysgu rhagor

Harris Invictus Academy Croydon Staff

Harris Invictus Academy Croydon Pupils