Harris Primary Academy Peckham Park

Primary Marmont Road, Peckham, London SE15 5TD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,460 690 £519 n/a +21%
Y llynedd 143,000 23,900 £21,400 £15,000 +4.4%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,400 6,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£15,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,100 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,700 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,500 4,200 kg CO2
£28,000 Dysgu rhagor

Harris Primary Academy Peckham Park Staff

Harris Primary Academy Peckham Park Pupils