Hayesfield Girls' School and Mixed Sixth Form

Secondary Upper Oldfield Park, Bath BA2 3LA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,700 919 £1,760 n/a +5.9%
Y llynedd 592,000 81,400 £88,800 £38,700 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,410 506 £72.30 n/a -49%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Nwy data: 7 Maw 2023 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 55 kW yn y gaeaf i 35 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,500 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 5.9%, gan gostio £97 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£39,000 43,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£28,000 31,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£16,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,400 9,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£1,200 8,700 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Ebr 2022

Hayesfield Girls' School and Mixed Sixth Form Staff

Hayesfield Girls' School and Mixed Sixth Form Pupils