Heartsease Primary Academy

Primary Rider Haggard Road, Norwich, Norfolk NR7 9UE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,030 344 £454 n/a -0.2%
Y llynedd 136,000 22,400 £20,300 £10,200 -5.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,810 589 £84.20 n/a +6.4%
Y llynedd 274,000 57,600 £8,230 £1,880 -14%
Trydan data: 16 Rhag 2016 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 5 Ion 2020 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £74 ac wedi cynhyrchu 210 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 11 kW yn y gaeaf i 7.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,000 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£10,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,100 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£800 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,900 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall llwyth sylfaenol eich ysgol

Iau 29ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Iau 15fed Meh 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymladd gwastraff bwyd gartref

Gwe 26ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Mer 24ain Mai 2023

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023
2023
4 o weithredoedd

Ysgrifennwyd polisi teithio i'r ysgol

Iau 30ain Maw 2023

Rhoddwyd thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth

Iau 23ain Maw 2023

Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Iau 23ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Iau 2ail Maw 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymgyrchu dros ddiwrnod di-gig o ginio ysgol

Iau 23ain Chwe 2023

Heartsease Primary Academy Pupils