High Littleton Primary School

Primary Church Hill, High Littleton BS39 6HF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 655 63.4 £98.30 n/a +7.2%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 42,400 8,910 £1,270 dim n/a
Trydan data: 24 Tach 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 25% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £570 dros y flwyddyn nesaf. 
Da iawn! Mae defnydd nwy dros y y llynedd o 42,000 kWh yn isel o gymharu ag ysgolion tebyg. Fodd bynnag, gwnaeth gynhyrchu 8,900 kg CO2 o hyd a chostiodd £1,300, beth allwch chi ei wneud i'w leihau ymhellach?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,100 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£180 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£130 890 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£90 630 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Mer 29ain Maw 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Hyd 2022

High Littleton Primary School Staff

High Littleton Primary School Pupils