Hilton Spencer Academy

Primary Peacroft Lane, Hilton, Derby, Derbyshire DE65 5GH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,890 280 £434 n/a +0.9%
Y llynedd 147,000 25,000 £22,100 £4,920 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,500 525 £75 n/a +30%
Y llynedd 512,000 107,000 £15,300 £5,380 +12%
Trydan data: 28 Gorff 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 13 kW yn y gaeaf i 3.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,200 yn flynyddol.
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 390 kWh o nwy gan gostio £12. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,200 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,300 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,300 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023

Hilton Spencer Academy Pupils