Howard Community Primary School

Primary Howard Community Academy Beard Road Bury St Edmunds Suffolk IP326SA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,300 265 £195 n/a +21%
Y llynedd 84,900 14,200 £12,700 £7,880 -3.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 291,000 61,200 £8,740 £1,350 -0.2%
Trydan data: 1 Awst 2020 - 20 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 3 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,100 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,400 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,000 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,900 8,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,000 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Howard Community Primary School Staff

Howard Community Primary School Pupils