Killingholme Primary School

Primary School Road, South Killingholme, Immingham DN40 3HX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 775 156 £116 n/a +7.8%
Y llynedd 38,400 6,450 £5,760 £2,870 +0.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 142,000 29,800 £4,260 £1,050 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,900 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,800 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£460 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£240 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Monitro lefelau golau mewn ystafelloedd dosbarth

Iau 6ed Gorff 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Gwe 9fed Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Mer 15fed Maw 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 12fed Ion 2023

Killingholme Primary School Staff

Killingholme Primary School Pupils