King Edward VI Aston School

Secondary Frederick Road Aston Birmingham B6 6DJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 295,000 48,500 £44,300 £10,100 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,870 1,020 £146 n/a +14%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 16 Awst 2023. Nwy data: 16 Maw 2023 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 2.6% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Mercher 16 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 11,000 kWh sydd wedi costio £1,700. Mae hyn yn gynnydd o 280 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 690 kg CO2 ychwanegol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,700 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£10,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

King Edward VI Aston School Staff

King Edward VI Aston School Pupils