King Edward VI Five Ways School

Secondary Scotland Lane, Bartley Green, Birmingham, B32 4BT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 589,000 101,000 £88,400 £43,800 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 10,300 2,170 £309 n/a +33%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 2 Awst 2022 - 17 Awst 2023. Nwy data: 16 Maw 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 450 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £68 ac wedi cynhyrchu 77 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,100 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£44,000 50,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£25,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£15,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£17,000 21,000 kg CO2
£110,000 Dysgu rhagor

King Edward VI Five Ways School Staff

King Edward VI Five Ways School Pupils