King Edward VI Handsworth Wood Girls' Academy

Secondary Church Lane, Handsworth B20 2HL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 308,000 52,700 £46,300 £12,100 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 10,000 2,110 £301 n/a +13%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 17 Awst 2023. Nwy data: 16 Maw 2023 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 15.7C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £460.
Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,300 6,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£12,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£7,900 9,700 kg CO2
£57,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£490 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor

King Edward VI Handsworth Wood Girls' Academy Staff

King Edward VI Handsworth Wood Girls' Academy Pupils