King Edward VI Northfield School for Girls

Secondary Turves Green, Northfield, Birmingham B314BP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Trydan data: 29 Tach 2022 - 28 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 78 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 84 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,900 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

King Edward VI Northfield School for Girls Staff

King Edward VI Northfield School for Girls Pupils