Henley in Arden Primary School

Primary Arden Rd Henley in Arden B955FT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 313 65.7 £28.20 n/a +6.6%
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Nwy data: 29 Awst 2023 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Henley in Arden Primary School became an active user of Energy Sparks!

Mer 13eg Medi 2023

Henley in Arden Primary School Staff

Henley in Arden Primary School Pupils