King Richard III Infant and Nursery School

Infant Andrewes Street, Leicester LE3 5PA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 937 197 £28.10 n/a +7.8%
Y llynedd 122,000 25,600 £3,650 £298 n/a
Trydan data: 21 Rhag 2022 - 19 Medi 2023. Nwy data: 24 Meh 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 230 kWh o nwy gan gostio £6.80. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 480 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £14 ac wedi cynhyrchu 100 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£460 510 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,100 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£300 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£530 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£180 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Awst 2022

King Richard III Infant and Nursery School Staff

King Richard III Infant and Nursery School Pupils