Lamphey Primary School

Primary Lamphey, Pembroke, Pembrokeshire SA71 5NW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 607 42.7 £257 n/a -3.0%
Y llynedd 35,200 4,610 £8,720 dim -14%
Nwy Wythnos ddiwethaf 601 126 £55.30 n/a +4.9%
Y llynedd 78,800 16,500 £3,140 dim -23%
Trydan data: 19 Maw 2020 - 24 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.5 kW yn y gaeaf i 1.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £930 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 3% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £160 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£660 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,300 500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£410 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£560 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
8 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 22ain Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i faint o ynni mae teuluoedd yn ei ddefnyddio gartref

Gwe 22ain Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnewch offer atal drafftiau

Gwe 22ain Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Iau 14eg Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Iau 14eg Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynllunio a chynnal ymgyrch i ddiffodd goleuadau a defnyddio golau naturiol ar ddiwrnodau heulog

Iau 14eg Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 14eg Medi 2023

Uwchraddiwyd byrddau gwyn

Llun 4ydd Medi 2023

Lamphey Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Lamphey Primary School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop