Llanmartin Primary School

Primary Waltwood Road, Newport NP18 2HB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,560 64.2 £625 n/a -5.3%
Y llynedd 73,900 5,210 £19,400 £11,600 +8.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 633 133 £63.30 n/a +10%
Y llynedd 133,000 27,800 £5,520 dim -29%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,500 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £150 ac wedi cynhyrchu 190 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.9 kW yn y gaeaf i 3.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £280 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£8,400 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,800 8,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,800 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£18,000 7,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£880 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ysgrifennu polisi teithio i'r ysgol

Iau 4ydd Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal diwrnod thema teithio cynaliadwy

Mer 3ydd Mai 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd camau mwy hirdymor i hyrwyddo teithio cynaliadwy ac arbed ynni i'r ysgol

Iau 30ain Maw 2023

Tymheredd a gofnodwyd yn: Swansea, Office, Nursery, Meeting room, LRB, Library, Intervention room, Harlech, ELSA room, Conwy, Carmarthen, Cardiff, a Caerphilly

Gwe 24ain Maw 2023
2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwahodd arbenigwr

Llun 13eg Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwahodd arbenigwr

Mer 8fed Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnwch weithgaredd creadigol ar thema arbed ynni

Gwe 3ydd Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 3ydd Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall sut mae ein hallyriadau carbon yn achosi'r Effaith Tŷ Gwydr a'r Newid yn yr Hinsawdd

Mer 1af Chwe 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â gofalwr yr ysgol am wella rheolyddion gwresogi

Iau 19eg Ion 2023

Llanmartin Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Llanmartin Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop