St Aidan's School

Primary Wiston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 4PS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 418 41.1 £177 n/a -2.9%
Y llynedd 20,000 3,290 £5,330 £2,080 -8.2%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 10% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £380 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 290 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £76 ac wedi cynhyrchu 47 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 490 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,300 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£650 250 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,100 430 kg CO2
£4,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022

St Aidan's School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi St Aidan's School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop