Malpas Court School

Primary Whittle Drive, Malpas NP20 6NS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,940 141 £776 n/a +1.6%
Y llynedd 96,100 12,000 £24,600 £14,500 +15%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,620 971 £462 n/a +8.1%
Y llynedd 713,000 150,000 £31,900 £17,400 +6.7%
Trydan data: 19 Maw 2020 - 27 Medi 2023. Nwy data: 7 Hyd 2019 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.0C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £750.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 3,700 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £250 ac wedi cynhyrchu 720 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,600 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£16,000 34,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£19,000 7,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£23,000 9,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£6,700 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Malpas Court School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Malpas Court School mewn partneriaeth â Egni Coop