Marshalls Park Academy

Secondary Pettits Lane, Romford, Essex RM1 4EH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,020 386 £602 n/a -45%
Y llynedd 363,000 61,000 £54,400 £15,700 -5.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 9,590 2,010 £288 n/a +35%
Y llynedd Data ar gael o Hyd 2023
Trydan data: 30 Medi 2020 - 6 Meh 2023. Nwy data: 1 Hyd 2022 - 4 Meh 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£39 57 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£16,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,800 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£7,500 52,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Llun 24ain Ebr 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Mer 22ain Maw 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 13eg Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Llun 2ail Ion 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Hyd 2022

Marshalls Park Academy Pupils