Mary Immaculate Catholic Primary School

Primary Merlins Hill, Haverfordwest SA61 1PH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,720 174 £727 n/a -3.5%
Y llynedd 84,700 13,900 £23,400 £13,800 -1.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 43 9.02 £3.95 n/a -78%
Y llynedd 122,000 25,600 £5,230 £611 n/a
Trydan data: 18 Awst 2017 - 28 Medi 2023. Nwy data: 20 Mai 2022 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £140 ac wedi cynhyrchu 200 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 86 kWh o nwy gan gostio £7.90. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,700 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£18,000 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£21,000 8,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,700 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,700 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Mary Immaculate Catholic Primary School Staff

Mary Immaculate Catholic Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Mary Immaculate Catholic Primary School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop