Midsomer Norton Primary School

Primary High Street, Midsomer Norton BA3 2DR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,260 126 £189 n/a +5.2%
Y llynedd 60,900 10,100 £9,130 £1,890 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 496 104 £14.90 n/a +27%
Y llynedd 161,000 33,800 £4,830 £25.50 n/a
Trydan data: 1 Gorff 2022 - 27 Medi 2023. Nwy data: 21 Medi 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.7 kW yn y gaeaf i 2.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,500 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 800 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £51 ac wedi cynhyrchu 160 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,200 8,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,800 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,300 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£600 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,900 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Midsomer Norton Primary School Staff

Midsomer Norton Primary School Pupils