Oasis Academy - Connaught

Primary Melvin Square, Bristol BS4 1NH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 16,200 2,820 £5,810 dim -21%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 300,000 63,100 £25,000 £11,000 n/a
Trydan data: 14 Tach 2018 - 30 Meh 2023. Nwy data: 11 Gorff 2022 - 5 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 870% o gymharu â Haf 2022. 

RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 26,000 kWh o nwy sydd wedi costio £1,300. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal i fod yn gynnydd o 24,000 kWh a 5,000 kg CO2. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 920% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 26,000 kWh o nwy sydd wedi costio £1,300. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £1,200 a 5,000 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£13,000 32,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,100 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£4,400 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,200 700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£3,700 13,000 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweld gwres gyda chamera delweddu thermol

Maw 8fed Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dweud wrth arweinwyr beth rwyt ti am iddyn nhw ei wneud am newid hinsawdd

Maw 8fed Tach 2022

Oasis Academy - Connaught Pupils