Oasis Academy - Hobmoor

Primary Wash Lane, Birmingham B25 8FD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,670 953 £1,450 n/a +18%
Y llynedd 225,000 38,000 £83,300 £51,200 +3.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,280 479 £137 n/a -2.5%
Y llynedd 258,000 54,100 £21,100 dim n/a
Trydan data: 17 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 19% o gymharu â Haf 2022. 

RhwngDydd Mercher 26 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 10,000 kWh o nwy sydd wedi costio £530. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal i fod yn gynnydd o 1,700 kWh a 350 kg CO2. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 18%, gan gostio £220 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£10,000 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,100 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£25,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£43,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,100 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Hobmoor Pupils