Oasis Academy - Oldham

Secondary Hollins Road, Oldham OL8 4JZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 16,600 1,630 £5,140 n/a -1.6%
Y llynedd 1,120,000 183,000 £430,000 £303,000 -9.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 9,920 2,080 £595 n/a +131%
Y llynedd 1,740,000 365,000 £140,000 £51,400 n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 26 Medi 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 140 kW yn y gaeaf i 69 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £44,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £390 ac wedi cynhyrchu 380 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£43,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£22,000 78,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£220,000 110,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£250,000 130,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£3,400 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Oldham Pupils