Oasis Academy - Shirley Park - Stroud Green campus

Primary 47 Stroud Green Way, Croydon CR0 7BE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,410 388 £747 n/a +8.6%
Y llynedd 110,000 15,300 £41,300 £242 -0.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,230 469 £134 n/a 170%
Y llynedd 106,000 22,200 £8,160 dim n/a
Trydan data: 1 Tach 2020 - 19 Medi 2023. Nwy data: 9 Gorff 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 280% o gymharu â Haf 2022. 

RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 5,300 kWh o nwy sydd wedi costio £270. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal i fod yn gynnydd o 3,900 kWh a 820 kg CO2. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 970 kWh o nwy gan gostio £58. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£150 1,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,500 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£430 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,600 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,900 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Shirley Park - Stroud Green campus Staff

Oasis Academy - Shirley Park - Stroud Green campus Pupils