Orsett Heath Academy

Secondary Long Lane, Grays, Essex RM16 2QH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,840 367 £276 n/a +5.2%
Y llynedd 87,300 14,900 £13,100 £4,940 +21%
Trydan data: 3 Medi 2020 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,300 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,700 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,900 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,200 2,700 kg CO2
£18,000 Dysgu rhagor

Orsett Heath Academy Pupils