Our Lady's R.C. High School

Secondary Alworth Road, Higher Blackley, Manchester M9 0RP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 17,400 1,770 £8,510 n/a +5.0%
Y llynedd 850,000 140,000 £362,000 £267,000 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 20,200 4,240 £1,210 n/a +22%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 12 Ion 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 20 Ion 2023 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 79 kW yn y gaeaf i 43 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £40,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 870 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £370 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£100,000 35,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£310,000 100,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£170,000 58,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£76,000 26,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£55,000 19,000 kg CO2
£110,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Started working towards an energy saving target

Llun 27ain Chwe 2023

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023

Our Lady's R.C. High School Staff

Our Lady's R.C. High School Pupils