Parks Primary School

Primary New Parks Crescent, Leicester LE3 9NZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 425 89.3 £12.80 n/a -7.0%
Y llynedd 192,000 40,300 £5,750 dim n/a
Nwy data: 18 Meh 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 410 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £12 ac wedi cynhyrchu 86 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 120 kWh yn costio tua £3.50. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,400 9,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£650 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023

Parks Primary School Pupils