Portland Spencer Academy

Primary Westwick Road, Bilborough, Nottingham, Nottinghamshire NG8 4HB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,780 274 £417 n/a -3.4%
Y llynedd 139,000 23,100 £20,800 £9,600 +2.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,170 247 £35.20 n/a 1,600%
Y llynedd 376,000 78,900 £11,300 £2,570 n/a
Trydan data: 27 Mai 2021 - 26 Medi 2023. Nwy data: 26 Ebr 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 15.5C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £250.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 9.4 kW yn y gaeaf i 5.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,600 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,500 6,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,700 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,000 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Gwe 2ail Rhag 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 17eg Tach 2022

Portland Spencer Academy Pupils