Prince Albert Primary School

Primary Albert Road, Aston, Birmingham B6 5NH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,690 305 £635 n/a +0.2%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,950 830 £264 n/a +19%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 11 Rhag 2022 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 25 Ion 2023 - 29 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 840 kWh o nwy gan gostio £56. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  12% sy'n costio£29 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,600 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£920 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Prince Albert Primary School Staff

Prince Albert Primary School Pupils