Priors Hall

Primary Gretton Road, Corby NN17 5EB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,740 264 £960 n/a -4.6%
Y llynedd 138,000 22,300 £41,100 £17,900 -0.4%
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 14 kW yn y gaeaf i 6.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,300 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 320 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £93 ac wedi cynhyrchu 50 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,600 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£21,000 9,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,300 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor