Ratby Primary School

Primary Main Street, Ratby, Leicester LE6 0LN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,880 395 £171 n/a +32%
Y llynedd 196,000 41,200 £8,250 £1,760 n/a
Nwy data: 1 Medi 2022 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 120 kWh o nwy gan gostio £11. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 520 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £22 ac wedi cynhyrchu 110 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£710 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£550 6,100 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,200 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£550 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Mer 5ed Ebr 2023

Ratby Primary School Pupils